Offentlig varslingsprøve 12. januar

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Onsdag 12. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret varslingsanlegget sitt. Signalet som sendes ut betyr "Viktig melding – søk informasjon".

Sivilforsvaret understreker at dette kun er en teknisk prøve.

Tyfonene tuter i tre serier, med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon via radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider eller sosiale medier.

Sivilforsvaret bruker sireneanleggene for å varsle befolkningen ved akutt fare, og tester disse to ganger i året. 

Mer informasjon finner du på nettsiden til Sivilforsvaret.