Omsetningsoppgave alkohol 2021-2022

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Alle virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling må levere omsetningsoppgave innen 15. mars 2022

Innlevering av omsetningsoppgaven skal gjøres digitalt og et av følgende skjema skal benyttes:

Salgsbevilling

Skjenkebevilling

Følgende dokumenter skal vedlegges:

- Oversikter/omsetningoppgave fra leverandør over anskaffet mengde alkohol i liter i 2021

- Revisor/regnskapsførers bekreftelse på opplysningene i den innleverte omsetningsoppgaven.

Frist for innlevering eller søknad om utsettelse er 15. mars 2021.

Manglende søknad om utsettelse eller innlevert oppgave innen fristen, kan medføre prikkbelasnintg etter alkoholforskriften § 10-3.

 

Hjemmel:

Alkoholforskriften Kapittel 6

Satsene for gebyret i 2021