Omsetningsoppgave alkohol

Sist oppdatert: 01. februar 2024

Alle virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling må levere omsetningsoppgave innen 15. mars 2024.

Innlevering av omsetningsoppgaven skal gjøres digitalt og følgende skjema skal benyttes: Bevilling - omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk

Følgende dokumentasjon skal vedlegges: Oversikter/omsetningoppgave fra leverandør over anskaffet mengde alkohol i liter i 2023

Frist for innlevering eller søknad om utsettelse er 15. mars 2024.

Manglende søknad om utsettelse eller innlevert oppgave innen fristen, kan medføre prikkbelastning etter alkoholforskriften § 10-3

Hjemmel: Alkoholforskriften Kapittel 6

Gebyrsatser 2024