Politiske møter

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Oversikt over åpne politiske møter i Bamble kommune, februar og mars 2022.

Åpne møter    

Eldrerådet 28.02 kl. 09.00
Halen gård  

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser 28.02 kl. 13.00
Halen gård  

Ungdomsrådet 28.02 kl.17.00
Bamble ungdomsskole  

Landbruksutvalget 01.03 kl. 18.00
Fjernmøte (Teams)  

Teknisk- og miljøutvalget 02.03 kl. 12.00 (Kurs for medlemmene fra kl. 09.00)
Halen gård

Oppvekst- og kulturutvalget 02.03 kl. 16.00
Bamble rådhus, kantina  

Helse- og omsorgsutvalget 02.03 kl. 16.00
Bamble rådhus, Formannskapssalen

Administrasjonsutvalget 03.03 kl. 08.30
Halen gård  

Formannskapet 03.03 kl. 10.00
Halen gård  

Kommunestyret 17.03 kl. 17.00
Halen gård