Risiko i trafikken

Sist oppdatert: 15. desember 2022

I september har Bamble kommune og Trygg Trafikk fokus på ansatte og HMS-arbeid knyttet til trafikksikkerhet.

Visste du at 36% av dødsulykkene på veiene skjer i arbeidstiden, eller til og fra jobb?

Bamble er godkjent trafikksikker kommune, og har retningslinjer for ansattes ferdsel i trafikken som en naturlig del av sitt HMS-arbeid.