Skoler og barnehager på gult nivå

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Skoler og barnehager i Bamble skal fortsatt være på gult nivå. Det ble bestemt i beredskapsledelsen fredag 14. januar.

Vurderingen er gjort med bakgrunn i det voldsomme smittetrykket Bamble kommune opplever akkurat nå, og er i tråd med regjeringens anbefalinger for grunnskole og barnehage.  

På grunn av det høye smittetrykket, er det besluttet at også Bamble videregående skole og voksenopplæringen fortsetter på gult nivå inntil videre.  

Situasjonen ved den enkelte skole/barnehage følges nøye, og lokale tilpasninger kan bli innført på kort varsel dersom det blir nødvendig.  

Regjeringen har opphevet det nasjonale kravet om gult nivå i skoler og barnehager, men anbefaler kommunene å gjøre egne vurderinger basert på smittesituasjonen.