Stor interesse for HMS

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Ledere, verneombud og alle kommunalområder var representert under dagens opplæring i helse, miljø og sikkerhet.

Godt oppmøte

Det var godt oppmøte og god stemning på kompetansesenteret Halen gård under dagens HMS-opplæring som skal sikre et godt arbeidsmiljø og en trygg arbeidsplass. Kommunalområdene oppvekst, velferd, samfunn og støtte og utvikling var alle representert.

-Vi har fokus på systematisk og praktisk HMS-arbeid, intern kontroll hvor vi blant annet snakker om risikovurdering, vernerunder, medarbeidersamtaler, oppfølging av ansatte, avvik og avvikshåndtering, forteller konstituert HMS-sjef Monica Cronblad Isaksen.

GOD STEMNING (Bildet øverst) : Det var stort engasjement og god stemning under dagens HMS-oplæring for ledere, verneombud og representanter fra alle kommunalområder. 

Viktige temaer

Trude Eikenes fra Bedriftshelsen hadde fokus på risikovurdering, mens Jørn Heiland fra Bamble svømmehall fortalte om praktisk HMS i hverdagen.

Kurset ble holdt av konstituert HMS-sjef Monica Cronblad Isaksen, hovedverneombud Merete S. Aanesen og juridisk rådgiver Emilie Bakke Nilssen.

 

VIKTIG TEMA: Trude Eikenes fra Bedriftshelsen snakket om risikovurdering.

Foto: Magdalena Mianowicz