Takk for i sommer!

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Og en ekstra stor takk til Skjærgårdstjenesten i Bamble, som klargjør, drifter og forskjønner våre populære kystperler gjennom hele året.

Det er Øystein Thorkaas og Egil Tollefsen som utgjør den driftige duoen om bord på «Rognsfjord». De samarbeider tett med kommunegartner Unni Lyngmyr.
 
I sommermånedene har strandrydding, søppeltømming og vedlikehold av rasteplasser, griller og vegetasjon stått i fokus. Utover høsten skal det blant annet repareres, oljes, hugges og ryddes, slik at friluftsområdene våre er like flotte til neste sesong.
 
I år feirer Skjærgårdstjenesten i Norge 30 år. Bamble kommune har hatt operativ skjærgårdstjeneste nesten like lenge - siden 1994.