Offentlig tilfluktsrom i Bamble

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Bamble kommune har ett offentlig tilfluktsrom. I tillegg kommer private tilfluktsrom.

Det offisielle tilfluktsrommet i Bamble kommune har 180 plasser og er lokalisert i Stathelle Servicesenter, Falkåsveien 8 på Stathelle. 

Kart over offentlige tilfluktsrom - dsb

Offentlige tilfluktsrom er bygget for å gi vern for befolkningen, slik at de som befinner seg i nærområdet kan søke tilflukt i en beredskapssituasjon. Det er kommunen som eier og vedlikeholder offentlige rom. 

Private tilfluktsrom er bygt og dimensjonert for å kunne gi vern for de menneskene som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er i privat eie, og eieren har ansvaret for vedlikehold. 

Les mer om tilfluktsrom hos Sivilforsvaret