Tilskudd til inkludering av barn og unge

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Støtteordningen for 2023 er nå lyst ut. Søknadsskjema er publisert i Bufdirs søknadsportal, med frist 18. november 2022.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Både offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke. 

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen

Sjekk ut nettsiden til Bufdir for mer informasjon, oversikt over kontaktpersoner og tips til hvordan formulere en god søknad. 

Søknadsfrist er 18.11.22