Trenger du en oppfriskningsdose?

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Bamble kommune tilbyr nå oppfriskningsdose med koronavaksine til flere grupper. Her kan du lese mer om hvilke grupper dette gjelder.

Regjeringen har besluttet at kommunene kan gi oppfriskningsdose/4. dose mot covid-19 til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp, ungdom i aldersgruppa 12 til 17 år med alvorlig grunnsykdom og gravide i 2. og 3. trimester.

 

For å dokumentere behov for oppfriskningsdose trenger du ikke egen erklæring fra lege eller spesialist. Det er tilstrekkelig dokumentasjon å fremvise resept eller ta med tidligere brev/epikriser eller lignende fra lege eller sykehus som viser din diagnose.

 

Time kan bestilles på Bamble kommunes koronavaksinasjonstelefon mandag og tirsdag kl. 8.30-15.00. Telefonnummer 35 96 50 50.

Vaksinasjonssted: Gamle Langesund ungdomsskole. H. P. Jacobsens Gate, 3970 Langesund

 

Risikogruppene som nå tilbys 4.dose er disse:

Alle fra 65 år og oppover 

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.
   

Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege
   

Gravide 

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester.

Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Foto: Camilla Lindgren-Aspaas