Trenger du noen å snakke med etter terrorhandlingen i Oslo 25. juni?

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Psykisk helse- og avhengighetsteam i Bamble kommune er her for deg.

I etterkant av alvorlige hendelser som masseskytingen i Oslo, kan man kjenne på følelser som frykt, skam, sinne eller tristhet. For noen kan disse følelsene oppstå umiddelbart, men for andre kan det komme en stund i etterkant av selve hendelsen.

Enten du er direkte berørt, skadd, pårørende eller indirekte berørt som en del av det skeive miljøet, tidligere rammet av andre terroraksjoner eller befolkningen for øvrig, kan du ta kontakt med kommunens Psykisk helse- og avhengighetsteam for en samtale.  

Vi er tilgjengelig på tlf. 48165077 og på mail: psykiskhelseteam@bamble.kommune.no, på hverdager fra kl.08.00-19.30.