Trygg skolevei

Sist oppdatert: 15. desember 2022

17. august skal et nytt kull med førsteklassinger ut i trafikken. Senk farten, vær oppmerksom og sørg for blikkontakt.

Her er noen viktige ting å tenke på:

• Barn er trafikanter uten kjøreopplæring. Den er det du som har.

• Alle trafikanter oppfatter trafikken ulikt. Forsøk å se trafikken fra barnas synspunkt.

• Vær ekstra oppmerksom dersom du må rygge i skolenære områder

• Forvent alltid det uventede når du ser barn langs veien.

• Følg trafikkreglene og vær ekstra oppmerksom i skolenære områder.

Takk for at du tar hensyn!

Last ned brosjyre fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, Trygg trafikk, Statens vegvesen og politiet her

Foto: Colorbox/Trygg Trafikk

Les også: Klipp hekken før skolestart - VTFK