Vaksinasjon av barn og ungdom

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Her er informasjon og anbefalinger fra FHI vedrørende koronavaksinering av barn og ungdom fra 5 til 18 år.

Alle som ikke har fylt 16 år må ha samtykke fra begge foreldrene/foresatte. Samtykkeskjema må signeres og tas med ved vaksinasjon. Samtykkeskjema kan lastes ned her

Barn og ungdom får Pfizervaksine.

Barn 5-11 år 

Gjelder barn født 2010-2016, samt barn født i 2017 som har fylt 5 år (barneskolen og siste året i barnehagen).

Barn fra fylte 5 år og inntil de er fylt 12 år skal ha barnedoser. 

Foreldre må bestille time, og man kan ikke benytte drop-in. Ring vaksinetelefonen på 35 96 50 50 (hverdager 10-15) for å avtale tid.

Vaksinering er frivillig, og det gis ingen generell anbefaling om å vaksinere alle barn i denne aldersgruppen. Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det.

Det er mest aktuelt for:
* Barn med kroniske sykdommer (samme grupper som anbefales influensavaksine)
* Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
* Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til/oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.

Én dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker dersom foresatte ønsker dette.

Barn og unge 12-15 år

Gjelder barn født 2009 (siste år i barneskolen) og ungdom født 2006-2008 (ungdomsskolen).

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/barnet selv ønsker det, og én dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp. 

Foresatte kan la sitt barn vaksinere med andre dose 8-12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det. 

Ungdom 16-18 år

Gjelder for ungdom født 2003, 2004 og 2005 (elever på videregående skole).

Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig. 

De som har fylt 18 år kan ta dose 3 (oppfriskningsdose) 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker. 

Les mer om koronavaksinering i Bamble kommune her