Ønsker innspill fra næringslivet i Bamble

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Kommunen jobber med å utarbeide en næringsstrategi for å sette en tydelig retning på næringsarbeidet. Kom gjerne med innspill innen 17. oktober.

Bamble kommune har som mål å bli en enda mer attraktiv kommune å drive og etablere næring i, og en enda mer attraktiv bosted- og besøkskommune.

Vi skal nå jobbe frem en plan for hvordan vi skal oppnå disse målene for fremtiden. Dette arbeidet startet 1. september og et høringsutkast skal foreligge for politisk behandling 1.12.2022.

Vi ønsker derfor å få inn skriftlige innspill fra næringslivet til næringsstrategien og handlingsplanen.

Her er noen sentrale spørsmål som vi ønsker å få besvart:

1. Hva mener dere (næringsdrivende og samarbeidspartnere) at Bamble kommune bør ha fokus på for å lykkes med å skape en enda mer attraktiv kommune for å drive og etablere næring?

2. Hva har dere (i næringslivet) behov for i forhold til kommunal tilrettelegging og drahjelp for at deres bedrifter/bransjer skal kunne drive godt og oppnå målene deres om vekst og utvikling?

3. Hvordan og på hvilke områder bør Bamble kommune samarbeide enda tettere med næringslivet for å oppnå næringsattraktivitet og bosted/besøksattraktivitet?

4. Andre viktige utfordringer/poeng/innspill som vi bør ta med i betraktningen?

Vedtatte mål og strategier/innsatsområder fra kommunens samfunnsdel skal videre inn i et næringsperspektiv som da skal danne grunnlaget for en næringsstrategi og handlingsplan.

Vi håper at dere tar dere tid til å sende inn noen innspill til næringsstrategiarbeidet.

FRIST FOR Å SENDE INNSPILL 17. OKTOBER

Vennligst send deres innspill til hege.bjornerud@bamble.kommune.no og merk e-posten med «innspill til næringsstrategi» samt bedriftens navn.

På forhånd, tusen takk.

Litt om næringssatsingen i Bamble

Bamble kommune har gjort noen store investeringer og satsninger de siste årene i forhold til næringsutvikling. Satsningen på Frier Vest og Bamble Handelspark er eksempler på at Bamble er i vekst og utvikling.

Vi har per i dag Norges største ferdig regulerte industri areal på 7 770 mål på Frier Vest som skal fylles med fremtidsrettet grønn industri. Grenland har etablert industriklyngen Powered by Telemark og vi har som region satt mål om å bli den første klimapositive industriregionen i verden.

Vi har ny E18 som sikrer oss en geografisk sentral posisjon midt imellom Oslo og Kristiansand, med særdeles god infrastruktur både til lands og til vanns. Med vår nye smarthavn som skal bygges, vil vi ha helt unike muligheter og konkurransefortrinn for vekst og utvikling sjøveien. 

Det er ingen tvil om at Bamble er en attraktiv kommune med geografiske og naturgitte konkurransefordeler som gjør at vi har særdeles gode utviklingsmuligheter. Dette var bare for å nevne noe av det som jobbes med på næringsfronten i Bamble.