Vil DU være vår nye økonomisjef?

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Vi søker etter en dyktig økonomisjef som vil bli en del av laget vårt, og være med på å videreutvikle kommunen på tvers av tjenestene.

En god relasjonsleder

Som økonomisjef vil du ha ansvar for kommunens overordnede økonomistyring, finansforvaltning, årsbudsjett, økonomiplan, regnskap, årsavslutning, systemutvikling, internkontroll, analysearbeid og prosjektstøtte i investeringer.

Du vil ha ansvaret for Budsjett og økonomi som består av kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi ser etter en god relasjonsleder som gir klar retning, inspirerer og gir handlingsrom til sine medarbeidere.

Foto: Hanne Hornsletten Brodén

Faglig dyktig

Har du relevant ledererfaring, jobber systematisk og er utviklings- og løsningsorientert? Da er det kanskje nettopp deg vi ser etter?

Vil du bistå kommunen med å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, og forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko?

 

En profesjonell støttespiller

Kommunen vår står overfor mange krevende utfordringer de neste årene, og god økonomistyring vil være avgjørende for at vi lykkes.

Vi søker etter en god leder som raskt kan opparbeide seg tillit i organisasjonen. Budsjett og økonomi satser målbevisst på å være en profesjonell støttespiller i organisasjonen.

 

Les mer om økonomisjef-stillingen her.

Husk søknadsfrist 08. september!

 

Vi håper å høre fra deg! :)