Vil sikre et inkluderende miljø

Sist oppdatert: 15. desember 2022

På fredag var alle barnehagene i Bamble representert på en felles planleggingsdag. Der var det fokus på at alle barn skal føle seg inkludert og at de skal glede seg til å komme i barnehagen.

Viktig inspirasjonsdag

-Vi ønsker at alle barn skal føle at de er en del av et inkluderende miljø og at personalet i barnehagene tar med seg informasjonen herfra og reflektere over sin rolle i sitt arbeid med barn. Hva kan JEG gjøre? forklarer Lissbeth Varnes, styrer i Sundby barnehage.

På bilde (øverst): Fra venstre Astrid Halvorsen, styrer i Rønholt barnehage, Lissbeth Varnes, styrer i Sundby barnehage, Marit Nikolaisen, barnehagefaglige rådgiver i Bamble kommune, Hanne Lundberg Enger, styrer i Falkåsen kunst- og kulturbarnehage, Ulla Irene Aasland, styrer Læringsverkstedet Marthas Hage, Bjørg Ditlefsen, styrer Greshoppa barnehage. (Foto: Magdalena Mianowicz)

Det er første gang siden 2019 at representanter for alle barnehagene i Bamble, både private og kommunale, var samlet til en felles inspirasjonsdag. Tema for dagen var lek, vennskap og inkludering.

-Den planleggingsdagen her er viktig for at vi skal en felles referanse som vi kan jobbe videre med i forhold til det prosjektet vi har i forhold til inkluderende lekemiljø, sier Hanne Lundberg Enger, styrer i Falkåsen kunst- og kulturbarnehage.

STORT OPPMØTE: Totalt 214 representanter fra alle barnehagene i Bamble kom sammen til en inspirasjonsdag der barna trivsel i barnehagen settes i fokus.

Barna i fokus

Til sammen 214 representanter fra alle de 11 barnehagene var tilstede på Grenland konferansesenter. Inspirasjonsdagen var krydret med tre foredragsholdere som tok for seg ulike temaer.

  • Foredragsholder Marianne Torve Martinsen snakket om «Lek, vennskap og inkludering». Hun har ledet den nasjonale satsingen på utvikling av trygge og gode barnehagemiljøer uten mobbing eller andre krenkelser.

 

  • Solveig Nordtømme er opptatt av og har forsket på hvordan barnehagens rom og materialer påvirker barns lek og danning. Funnene er presentert i doktorgradsavhandlingen fra 2016 «På vei mot en rom(s)lig pedagogikk. Hun delte de viktigste funnene med de fremmøtte barnehageansatte.

 

  • Nina Nakling, tok for seg temaet «Fra korhort til fellesskap» som handler om å komme tilbake til normalhverdagen etter en pandemi. Hun er utdannet førskolelærer (barnehagelærer) og har jobbet i ulike barnehager lokalisert i Oslo og Vestfold, primært som pedagogisk leder og styrer.

DE VOKSNES ROLLE: Det er de voksne sin rolle å sørge for at barna i barnehagen føler seg inkludert.

De voksne sin rolle

Kommunens barnehagefaglige rådgiver, Marit Nikolaisen, er klar på at det er de voksne sin rolle å sørge for at barna opplever å være inkludert i barnehagen, og at det er det barnehageansatte ønsker å få til.

-Dette er en inspirasjonsdag der vi skal få et faglig påfyll som vi skal jobbe videre med når vi kommer hjem til egen barnehage, sier hun.

-Alle barn skal føle seg verdifulle og glede seg til å komme i barnehagen. De skal oppleve at de har venner, legger hun til.

-Alle barn skal også få oppleve å være med å leke, for å leke er det viktigste barn gjør, avslutter Astrid Halvorsen, styrer i Rønholt barnehage.