Webkamera til vurdering

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Bamble kommunes webkamera med utsikt over Langesund er foreløpig tatt ut av drift.

Det er behov for en gjennomgang av kameraets plassering, funksjon og vurdering av videre bruk.