Åpne møter i april og mai

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Oversikt over politiske møter.

Eldrerådet
17.04 kl. 09.00
Synken, møterom i Bamble Rådhus  

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser
17.04 kl. 13.00
Synken, møterom i Bamble Rådhus  

Ungdomsrådet
17.04 kl. 15.30
Bamble ungdomsskole    

Teknisk- og miljøutvalget
19.04 kl. 08.30
Halen gård

Oppvekst- og kulturutvalget
19.04 kl. 16.00
Herre skole  

Helse- og omsorgsutvalget
19.04 kl. 16.00
Bamble rådhus, Formannskapssalen    

Formannskapet
20.04 kl. 09.00
Halen gård  

Kommunestyret
04.05 kl. 17.00
Halen gård