Bamble brannstasjon tar form

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Fredag var representantskapet i Grenland Brann og Redning IKS på befaring for å se hvordan arbeidet skrider fram. Se bilder i saken.

På anleggsområdet reiser veggene seg litt etter litt. Flere steder begynner gulvet å komme på plass, og man kan ane konturene av ulike rom og funksjoner som skal fylle bygget. Hvis alt går etter planen, skal en ny brannstasjon med topp moderne fasiliteter være operativ fra januar neste år.

- Det kommer til å bli et kjempeløft, både beredskapsmessig for området og for de som skal jobbe her, sier påtroppende stasjonsleder Henning Rogn.

Et bygg for nåtid og framtid

Brannstasjonen på Grasmyr blir om lag 4200 kvadratmeter, med karakteristisk rød fasade og sedumtak. Bygget er designet for å sikre effektiv arbeidsflyt og med fokus på HMS. Et viktig tiltak er garderober med atskilte rene og urene soner, som skal hindre at ansatte blir eksponert for farlige stoffer. 

Det er HRL Entreprenør med prosjektleder Ronny Larsen i spissen, som har fått jobben med å bygge brannstasjonen. Du kan lese mer om prosjektet og se tegninger av den ferdige brannstasjonen på HRL sin nettside

Grenland Brann og Redning IKS er et felles brann- og redningsselskap for kommunene Bamble, Porsgrunn, Drangedal, Kragerø og Skien med Siljan. Når den nye brannstasjonen står ferdig vil den erstatte dagens brannstasjon på Eik, Brevik brannstasjon og Herre brannstasjon.

Full aktivitet på byggeplassen - se bilder

På bildet øverst: Henning Rogn (GBR) og prosjektleder Ronny Larsen (HRL)
Alle foto: CLA