Bidra til trygghet - bli Natteravn

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Bamble kommune tilbyr 50 000 kroner til lag og foreninger som tar Natteravn-oppdrag i sommer.

For 15 kvelder med ravning får laget/foreningen et tilskudd på 50 000 kroner.

Følgende betingelser gjelder: 

Laget/foreningen må være registrert i det nasjonale frivillighetsregisteret, og vite at de kan bemanne vaktene de påtar seg. 

Det må være tre voksne som går natteravn hver kveld. Vi blir enige om kjernetid på kveld/natt.

Det er ønskelig at de som får oppdraget er mobile på Langesundshalvøya, avhengig av hvor ungdom oppholder seg.  

Natteravnene må følge gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer. Les mer om ordningen her: Natteravnene

Bamble kommune har hovedsamarbeidsavtale med Tryg Forsikring/Stiftelsen Natteravn. Avtalen gir natteravngruppen forsikring under ravningen. Gruppen får også alt nødvendig utstyr: Varme jakker, reflekser, førstehjelpspakker og sekker. Alt merket med natteravnlogo.

Frist for å søke er 12. mai 2023

Lag og foreninger kan melde interesse på e-post til postmottak@bamble.kommune.no med kopi til heidi.herum@bamble.kommune.no

Merke e-posten med "Natteravn Bamble 2023"

Spørsmål kan stilles til SLT -koordinator i Bamble kommune: 
Heidi Herum, på tlf. 93879275  

Foto: Natteravnene