Disse partiene stiller til valg i Bamble

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Her ser du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget i Bamble.

Foto: Tore Fjeld

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 31. mars kl. 12. Forslagene er godkjent av valgstyret 12.05.2023.

Det er 8 lister som stiller til valg. Én liste (Sammen for Bamble) ble ikke godkjent på grunn av for få underskrifter innen gitt frist.

 

Følgende valglister er godkjent: 

·         Senterpartiet

·         Fremskrittspartiet

·         Sosialistisk Venstreparti

·         Kristelig Folkeparti

·         Venstre

·         Arbeiderpartiet

·         Høyre

·         Rødt

 

Valglistene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Bamble rådhus og på kommunens hjemmeside.

I henhold til valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.

 

Klagen sendes:

Valgstyret i Bamble kommune
Postboks 80

3993 Langesund

 

Valglistene til fylkestinget kunngjøres særskilt.