Emily og Gyrid gjør klart til valget

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Emily og Gyrid er i full gang med forberedelsene til kommunestyre- og fylkestingsvalget i september 2023. – Vi er i gang med arbeidet, men det er mye som skal på plass før alt er klart til valget, sier Emily.

MYE Å FORBEREDE: Rådgiver Emily Christin Stensen-Christensen og spesialkonsulent Gyrid Sandvik i Politisk sekretariat er i full gang med å få alt på plass til valget i september. Foto: Magdalena Mianowicz

Arbeidet er i gang

Det er jo fortsatt lenge til valget, tenker du kanskje, men rådgiver Emily Christin Stensen-Christensen og spesialkonsulent Gyrid Sandvik i Politisk sekretariat er begge godt i gang med forberedelsene allerede.

-Vi har sendt ut informasjon til alle partiene om innlevering av listeforslag, sier Gyrid.

Men dette er bare begynnelsen for arbeidet vil bare øke i omfang frem mot valget, og listen over gjøremål, den er lang.

Mange oppgaver

-Nå skal vi ha første møtet med valgstyret for å avklare delegasjon av myndighet, fastsettelse av valgdag og åpningstid i stemmelokalene, forklarer Emily.

Mest sannsynlig vil det ikke bli noen oppdeling av kretser i Bamble. I så fall blir disse fem valgkretsene i kommunen uendret: Herre, Langesund, Rugtvedt, Rønholt og Stathelle.

-Men vi skal uansett på noen befaringer for å se etter valglokaler som vi kan bruke, sier Emily.

-Vi kommer til å rekruttere forhåndsstemmemottagere. Det er ikke så veldig lenge før vi begynner med det, faktisk, sier hun.

 

Involverer mange fagområder

Men ikke nok med det. Emily og Gyrid har større planer enn som så.

-Vi har tanker om å sette ned en prosjektgruppe slik at vi involverer de mange fagområdene i kommunen: kommunikasjon, politisk, HR, vaktmestertjenester sånn at vi blir et team som skal jobbe sammen om dette, forklarer Gyrid.

-Det er viktig at sentrale nøkkelpersoner blir godt koordinert, sier Emily.

 

Kjenner prosessen godt

En som vet hvor mye arbeid og forberedelser som kreves før alt er klart for selve valget, er leder av valgstyret Hallgeir Kjeldal.

- En av de viktigste tingene er at partiene skal levere inn valglister med de kandidater som de ønsker skal være valgbare, og de valglistene de skal leveres inn innenfor en frist, forklarer han.

-Det er veldig formelt og ordentlig. Der er det ingen slingringsmonn for å si det slik, sier han.

-Det er jo fryktelig mange ting som skal gjennomføres før valget, legger han til.

Alt fra saksframlegg til de helt prinsipielle avgjørelsene i kommunestyret må på plass. For ikke å glemme alle de praktiske oppgavene helt på detaljnivå som søppelavlevering, vask og renhold, hvor mange stemmesedler det er behov for, ja til og med antall penner som må på plass.

 

Håper på høyere oppslutning

Men til tross for en mengde oppgaver fremover så ser Emily og Gyrid frem til arbeidet med valget.

-Veldig moro, og veldig spennende, sier Gyrid. Vi er jo veldig spente på resultatet, da, sier Gyrid.

Og da er det ikke bare hvem som vinner valget som er viktig, men hvor mange som faktisk vil stemme ved årets valg.

-Tenk om vi får høyere måloppnåelse i år enn det vi gjorde ved siste valg? spør Gyrid.

-Målet vårt er høyere oppslutning enn ved forrige valg, fastslår Emily

Ved forrige kommunestyrevalg var det 11.349 som hadde rett til å stemme i Bamble, og 6.976 personer som faktisk stemte ved valget i 2019. Det viser tall fra valg.no. Fremmøteprosenten var på 61,8 prosent, og det er disse tallene som Emily og Gyrid håper blir slått ved årets valg.

 

Valg 2023 på nettsiden

På kommunens nettside finnes det nå en egen knapp for Valg 2023. Her finner du informasjon for deg som skal stemme, for politikere, nyheter om valget, og valgresultater før og nå.

 

Mandag 11. september 2023 går vi til valgurnene.

Emily og Gyrid har en siste oppfordring til alle i Bamble.

Husk å stem! Valgkampen er i gang...