Én av disse tre skal bygge Gassveien

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Åtte entreprenører ville være med i konkurransen om å bygge ny fylkesvei fra E18 på Rugtvedt. Nå skal disse tre konkurrere videre.

STOR INTERESSE: Prosjektleder Lars Lund er glad for den store interessen for å bygge «Gassveien», Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen i Bamble kommune. Prosjektet har en totalramme på nesten 600 millioner kroner. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Svært fornøyd

- Vi er svært godt fornøyd med at så mange entreprenører har vist interesse for konkurransen så langt, sier prosjektleder Lars Lund i Vestfold og Telemark fylkeskommune i dagens pressemelding.

Det er utbyggingen av Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen det er snakk om, for de fleste best kjent som Gassveien. Totalrammen for prosjektet er på 598 millioner kroner.

Disse åtte entreprenørene meldte sin interesse i anbudskonkurransen:

·         Bertelsen & Garpestad AS

·         Gjermundshaug Anlegg AS

·          Hæhre Entreprenør AS

·         Hovden Hytteservice AS

·         Marthinsen & Duvholt AS

·         Peab Anlegg AS

·         Risa AS

·         TT Anlegg AS

Krevende prosjekt

Prosjektet som skal bygges i Bamble, er krevende og konkurransen om å bli forhåndskvalifisert har vært omfattende, ifølge Fylkeskommunen. Alle åtte entreprenørselskapene har konkurrert om å bli valgt ut til den endelige konkurransen om å få gjennomføre prosjektet.

Selskapet som blir tildelt kontrakten skal lage byggetegninger i 3D-modell (prosjektering) før byggingen kan starte.

Disse tre går videre

Nå har fylkeskommunen var ut disse tre selskapene som er med videre i prosessen:

• Hæhre Entreprenør AS

• Marthinsen & Duvholt AS

• Peab Anlegg AS

Disse tre vil nå i neste runde utarbeide tilbud for prosjektering og bygging av hele prosjektet.

- Fylkeskommunen ser nå fram til å komme i gang med neste steg i anskaffelsen og kontraktsignering med en av disse aktørene, fortsetter prosjektleder Lund.

Veien videre

Planen er at kontrakt skal signeres sent i høst, slik at den utvalgte entreprenøren kan komme i gang med prosjektering og bygging vinteren 2023/2024. Framdriften skal da være slik videre at trafikken kan settes på veien i løpet av våren 2026, ifølge Fylkeskommunen.

Finansieringen av prosjektet er basert på bompenger i tillegg til fylkeskommunale midler, midler fra Bamble kommune og Nye veier. Prosjektet består av å prosjektere og bygge fire kilometer med fylkesveg fra E18 på Rugtvedt til Surtebogen i Bamble kommune. Det skal bygges flere konstruksjoner og entreprenøren må regne med å utføre geotekniske tiltak. Det skal i samme jobb legges ny hovedvannledning for Bamble kommune på strekningen. Reguleringsplanen ble vedtatt november 2020.