Fagdag for Grenlandskommunene

Sist oppdatert: 30. juni 2023

I går arrangerte HMS forum Grenland det årlige seminaret på Halen gård i Langesund.

Målet med seminaret er å sikre god kompetanse ute i kommunene, og å sørge for forsvarlig arbeidsmiljø. I år var emosjonelt belastende arbeidsmiljø i fokus.

HMS forum Grenland Forum Grenland består av HR- og HMS-avdelinger i Grenlandskommunene, samt NAV arbeidslivssenter.

(Foto øverst:Hanne H Brodén): Foredragsholdere, samt representanter fra kommunene: Sana Parveen (Statens arbeidsmiljøinstitutt), Roald Alvestad (Klyve skole) – Øystein Polland (Bamble kommune), Linda Thommesen (Skien kommune), Anny S. Grøgaard (Kragerø kommune), Aina M. Bergdahl (Siljan kommune), Ingunn Nestestog (Drangedal kommune, Heidi K. Tysvær (Arbeidstilsynet), Stine G. Husabø (Kragerø kommune), Tove S. Nordhus (Arbeidstilsynet), Anne-Karin W. Høistad (Porsgrunn kommune), Anne Isaksen (Skien kommune).

Faglig påfyll

Hvert år arrangeres en fagdag hvor dagsaktuelt tema står på agendaen. Som vanlig var det bedt inn flere foredragsholdere for å belyse utfordringene kommunene står overfor.

Statens arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidstilsynet Sør Norge og Klyve skole hadde faginnlegg for de vel 60 personene som var tilstede.

Temaene for dagen handlet blant annet om erfaring og forskning fra bransjer som opplever emosjonelt belastende arbeid, lovverk, risikovurdering, avvik, vold og trusler og kompetanseheving av ansatte.

Viktig å forebygge

Bakgrunnen for årets tema er at flere arbeidstakere utsettes for vold og trusler i forbindelse med sitt arbeid. Arbeidstilsynet fremhever at dette ikke er et individuelt problem, men et arbeidsmiljøproblem som angår hele arbeidsplassen. Arbeidsgivere må derfor arbeide med å forebygge vold og trusler, og samtidig ha en plan for å følge opp arbeidstakere som blir utsatt. Det er viktig at det igangsettes systematiske arbeid med psykososiale arbeidsmiljøfaktorer.