Forbud mot bruk av ild

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Brannsjefen har fredag 16.06.23, vedtatt en lokal forskrift som forbyr bruk av ild alle steder i Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien.

Årsaken til ekstraordinært forbud er mangel på nedbør, som medfører høy risiko for skogbranner.

Forbudet gjelder all bruk av ild, noe som inkluderer bålbrenning, bruk av grill, engangsgrill, bålpanner, stormkjøkken, andre kokeapparater og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener, o.l.) i skog og annen utmark, samt innmarksområder. Det gjelder også tenning av gravlys på kirkegårdene.

Det er unntak for grilling i egen hage, i skolegårder, på parkeringsplasser og idrettsplasser, så lenge disse ikke ligger nær skog og mark. Det presiseres likevel at man alltid skal være forsiktig, og at unntaksregelen i denne lokale forskriften ikke medfører unntak fra aktsomhetsplikten.

Den midlertidige forskriften varer fra 16.06.2023 kl. 12:00 til 31.07.2023 eller til skogbrannfaren er vesentlig redusert. Det betyr at Sankthansbål heller ikke er tillatt slik situasjonen er nå.

Dersom skogbrannfaren blir vesentlig redusert og forskriften blir opphevet vil Grenland Brann og Redning gjøre dette kjent på sin hjemmeside, i sosiale medier og i pressemeldinger.

Les hele forskriften

Lokal forskrift er vedtatt med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5, jf. forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 3 fjerde ledd.