Gratis strøgrus

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Privatpersoner i Bamble som trenger strøgrus kan hente selv flere steder i kommunen.

Ta med bøtte og spade, og forsyn deg på ett av følgende steder:

* Eik Gjenvinningsstasjon i åpningstiden: Tirsdag og torsdag, kl. 07.00 - 19.00 

* Herre – under brua, Rafnesveien. Hele døgnet

* Wissestad, ved Vest-Bamble aldershjem. Hele døgnet

Grusen skal kun hentes i bøtte/spann eller lignende beholder. Det er ikke tillatt med henger.