Gratis sekk til alle skolestartere

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Bamble kommune viderefører ordningen med å dele ut skolesekk til høstens førsteklassinger.

Det nærmer seg innskolingsdager for de rundt 160 førskolebarna i kommunen vår. Hensikten med å gi hver enkelt en fargesterk sekk, er å gjøre de minste barna mer synlige i trafikken og bidra til trygg ferdsel. 

Trafikksikkerhetstiltaket ble initiert og tidligere finansiert av fylket, men nå er det kommunene selv som tar regninga.