Hallfordeling 2023/2024

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Vi ønsker å minne om at søknadsfristen for leie av kommunens idretts- og kulturanlegg er 31. mars 2023.

Illustrasjonsfoto: CLA

Bamble kommune skal fordele tider i de kommunale idretts- og kulturanleggene til lag, foreninger og andre aktuelle for perioden 2023/24. De som ønsker leie av tid til sin aktivitet må sende søknad til postmottak@bamble.kommune.no innen 31. mars 2023. Følgende må oppgis i søknaden:

·         Navn på lag/forening

·         Kontaktperson for aktivitetsåret 2023/24 med e-postadresse og telefonnummer

·         Antall medlemmer i laget/foreningen totalt og 19 år og yngre

·         Ønskede tidspunkter og steder for aktivitet

·         Hvilke aktiviteter som skal gjennomføres

 

Bamble kommune fordeler aktivitetstid i følgende idrettsanlegg:

·         Bamble Idrettshall

·         Bamble Turnhall

·         Bamble Svømmehall

·         Rønholthallen

·         Rugtvedt skole, stor og liten gymsal

·         Stathelle skole, gymsal og flerbruksrom

·         Herre skole, gymsal

·         Skjærgårdshallen flerbrukshall og klatrevegg

 

Utleie av Skjærgårdshallen flerbrukshall i helger og fotballhallen skjer via Skjærgårdshallens administrasjon.

Bamble kommune fordeler aktivitetstid i følgende kulturbygg/aktivitetsanlegg:

·         Sentrumsgården, kinosal/scene/kjellerkantine

·         Bamble Frivilligsentral, aktivitetsrom, kafé, møterom m tekjøkken, møterom «Bibliotek»

·         Herre nærmiljøsentral, forsamlingssal

·         Bamble Ungdomsskole, kultursal

·         Bamble Ungdomsskole, aktivitets- og dansesal

·         Bamble Ungdomsskole, div musikkøvingsrom

 

Søknadene gjelder for lag, foreninger og andre som søker om helårsleie for perioden 15. august 2023 til 15. juni 2024. Forventet svar på endelig hallfordeling innen utgangen av mai 2023.

Enkeltutleie til arrangementer, treningssamlinger og lignende bestilles gjennom servicetorget og er åpent for bestilling etter 1. september. Oversikt over ledig tid finnes på Bamble kommunes hjemmesider: Bamble kommune - Velkommen til vår utleieoversikt Eventuelle behov for tid til trening i sommermånedene må søkes om særskilt.

Alle lag og foreninger som søker om leie av kommunale idrettsanlegg må kontrollere at opplysningene i foreningsregisteret på Bamble kommunes hjemmesider er riktige.

Spørsmål kan rettes til Bamble kommune, kulturkontoret, tlf: 35 96 50 00.