Høring – Forslag til ny forskrift

Sist oppdatert: 15. september 2023

Kommunestyret vedtok i forrige uke å legge forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i Bamble kommune, ut på høring. Høringsfristen er 25.09.23.

UTE PÅ HØRING: Nå får alle mulighet til å sende inn sine synspunkter vedr forskriften. (Foto: Magdalena Mianowicz)

Torsdag 07. september 2023 vedtok kommunestyret i sak 75/23 å legge forskriften ut på høring. Alle får dermed mulighet til å gi utrykk for sine synspunkter.

Forskriften har vært til behandling i alle kommunens råd og utvalg.

Etter at høringssvarene er gjennomgått og vurdert, fremmes forskriften til endelig behandling i Kommunestyret 2.november 2023.

Kommuneloven slår fast at kommunestyret skal gi forskrift om folkevalgtes rett til dekning av utgifter og økonomisk tap (§ 8-3), arbeidsgodtgjøring (§ 8-4), ettergodtgjøring (§ 8-6), pensjon (§8-7) og permisjoner (§ 8-10).

Dokumenter 

Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til godgjøring i Bamble kommune

Høringssvar sendes til postmottak@bamble.kommune.no