Ikke rammet av teknisk feil

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Bamble kommune er ikke rammet av den tekniske feilen i barnevernets fagsystem.

LETTET: Konstituert kommunedirektør Birgit Sannes er svært lettet over at Bamble kommune ikke har blitt rammet av systemfeilen. (Foto: Magdalena Mianowicz)

I dag ble det klart at så mange som 244 kommuner kan ha blitt rammet av en teknisk systemfeil som gjør at bekymringsmeldinger meldt inn til barnevernet aldri har kommet frem. Feilen skal ha ligget i systemet siden 2020.

Har undersøkt tilbake i tid

Bamble kommune har gjort grundige undersøkelser for å avdekke om vår kommune kan ha blitt rammet av feilen. IT- samarbeidet i Grenland (ITG) har gått gjennom loggen helt tilbake til 2020, og har meldt tilbake at alle meldinger har kommet inn i systemet.

-Vi er svært lettet over at vi ikke har blitt berørt av denne feilen, sier konstituert kommunedirektør Birgit Sannes. Det er helt klart en veldig alvorlig sak for de som har blitt rammet, legger hun til.

Bamble kommune bruker også Visma og det samme systemet som førte til feil i andre kommuner.

-Men vi har heldigvis ikke opplevd noen feilmeldinger. Det viser loggen for Bamble kommune, forklarer kommunedirektøren.