Intern rokkering av pasienter ved Stathelle legesenter

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Vi arbeider kontinuerlig med å bedre fastlegesituasjonen i Bamble. Det medfører endring for noen pasienter.

Å redusere antallet pasienter per fastlege er en viktig del av jobben med å sikre legene våre mer forutsigbare arbeidshverdager. Når fastlege Anja Susanne Engebretsen snart begynner på Stathelle legesenter, blir derfor pasienter fra noen av de andre legene ved senteret overført til hennes liste. De det gjelder mottar et eget brev fra Helfo, hvor det står at de har fått ny fastlege fra 01.04.23.

Det flyttes ca. 100 pasienter fra Per Brakestad

Det flyttes ca. 100 pasienter fra Enea Granmar

Det flyttes ca. 320 pasienter fra Ragnhild Monsen

Det flyttes ca. 175 pasienter fra Nathalie Simonsen

Merk at ingen pasienter flyttes ut fra Stathelle legesenter, men får ny fastlege samme sted. Pasientene forholder seg altså til Stathelle legesenter på samme måte som før.