Kommunedirektøren fratrer

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Kommunedirektør Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang blir ny tingrettsdommer i Telemark. Han fratrer dermed sin nåværende stilling 4. mai.

BLIR TINGRETTSDOMMER: Kommunedirektør Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang slutter i jobben i Bamble og blir tingrettsdommer i Telemark. (Foto: Magdalena Mianowicz) 

Fredag ble kommunedirektør Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang formelt utnevnt av Kongen i statsråd som tingrettsdommer i Telemark tingrett.

Han fratrer dermed stillingen som kommunedirektør i Bamble 4. mai. Kommunalsjef for Velferd, Birgit Sannes, blir konstituert kommunedirektør inntil en ny er på plass.

En gruppe politikere skal nå arbeide sammen med Skagerak Consulting for å rekruttere en ny kommunedirektør i fast stilling.

Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang begynte som rådmann i Bamble kommune 1. april 2019.