Konkurranse om skyssbåt er offentliggjort

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Bamble kommune søker leverandør av skyssbåttjenester mellom Langesund og Langøya for sommeren 2023.

NY BÅTFORBINDELSE: Vil du tilby en ny båtforbindelse til Langøya hovedgård i sommer? Da bør du lese mer her. (Foto: Magdalena Mianowicz)

Leveransen er en forsøksordning for sommeren 2023. Her kan du lese konkurransegrunnlaget

Ønsker en bedre båtforbindelse

Som grunneier på Langøya ønsker Bamble kommune å bidra til allmenhetens tilgang på øya.

Langøya er et paradis som lokalbefolkningen har bidratt til å restaurere i flere år blant annet gjennom hogstprosjektet.

Vi har fått et positivt vedtak i kommunestyret om å undersøke hvordan kommunen kan legge til rette for bedre båtforbindelse til øya. For å skaffe oss erfaringer starter vi et forsøk med skyssbåt denne sommeren.

Vi lyser nå ut oppdraget og håper å komme i kontakt med leverandører som kan være interessert i å frakte publikum denne distansen i sommer, primært i juli og halve august.

 

Mer informasjon:

Bamble kommune søker leverandør av båttransport minimum i tråd med «Forskrift om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer» §2 c. (Pax 12 forskriften).

Det ønskes kontinuerlige avganger i perioden 01.07 – 20.08. 2023, alle dager fra kl 1100 – 2200.

Oppdragsgivers kontaktperson er:

Anette Skaugen Guldager
Telefon: 480 22 490
Anette.guldager@bamble.kommune.no

Eventuelle spørsmål rettes skriftlig til postmottak@bamble.kommune.no

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Frist for innlevering av tilbud er 30.05.2023 kl 1200.

Tilbudet med vedlegg skal sendes elektronisk til postmottak@bamble.kommune.no

Er dette noe for deg? Da ser vi frem til å høre fra deg.

 

IDYLLISK: Langøya Hovedgård ligger idyllisk til og er et populært sted å besøke om sommeren. (Foto: CLA)