Kulturminner langs Bamblekysten

Sist oppdatert: 09. november 2023

Tirsdag ble den første av flere planlagte informasjonstavler avduket. Tavlene omtaler historiske hendelser og tidligere tiders aktiviteter på stedet de står.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bamble Historielag, Bamble Turlag og Langesund Rotaryklubb, med støtte fra Bamble kommune og Sparebankstiftelsen Skagerrak. Gjennom tekst og bilder, forteller tavlene om hendelser og aktiviteter langs kysten vår. De er også utstyrt med QR-koder for alle som vil vite mer. 

Den første informasjonstavlen i prosjektet er plassert under Breviksbrua på Stathelle, og omhandler den betydningsfulle ferjetrafikken over til Brevik. 

Ordfører Jon Pieter Flølo bisto under avdukingen. Han roste de frivilliges innsats, samarbeid, kompetanse og engasjementet - og understreket verdien av å verne om vår historie. 

Prosjektet fortsetter utover høsten og inn i 2024. Det er planlagt femten tavler totalt. Håpet er at disse skal øke kunnskapen om Bamble og være til glede og nytte for mange. 

PROSJEKTGRUPPE: Harry Arne Lund (Bamble Turlag), Steinar Skilhagen (prosjektkoordinator), ordfører Jon Pieter Flølo, Rolf Theil (Langesund Rotary), Torbjørn Huru (Bamble kommune) og Dag Holmer (Bamble Historielag). Even Godejord og Steinar Vinje er også faste representanter i gruppa

HISTORISK: Den første tavlen belyser ferjetrafikken mellom Stathelle og Brevik, som var av stor betydning i nesten 300 år