Kurs for pårørende

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Dette kurstilbudet er til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Husk å melde deg på innen 20. januar.

HJERTET I FOKUS: Kurstilbudet har fokus på de pårørende til personer med demenssykdom, og gir innsikt i hvordan sykdommen påvirker alle som står personen nært. (Foto: Hanne Hornsletten Brodén)

Pårørendeskolen er et kurstilbud som vil vektlegge situasjonen til pårørende/nære venner der personen med demenssykdom er hjemmeboende.

Kurset skal gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler gi deg mer kunnskap om demens. Det vil gi deg innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende, og øvrige familie. Her treffer du fagpersoner med kompetanse på området, og andre pårørende i samme situasjon.

 

Hva inneholder kurset?

Kurset er over 4 kvelder med disse temaene:

 

Onsdag 25. januar 18.00-21.00

Hva er demens?

Anders Mølmen, kommuneoverlege

 

Onsdag 01. februar 18.00-21.00

Hjelp til å ivareta egne interesser

Gøril Oterholt, seniorrådgiver statsforvalteren i Vestfold og Telemark

 

Onsdag 08. februar 18.00-21.00

Når en av de nærmeste utvikler demens

Lena Lilledrange Halvorsen, fagsykepleier

Embla Susann Degn Rui, kommunepsykolog

Brit Dyrdahl, forfatter og pårørende

 

Onsdag 15. februar 18.00-21.00

•Tilrettelegging i hverdagen og tjenestetilbud i Bamble kommune

Tjenestekontoret, velferdsteknologi, ergoterapeut, hukommelsesteam, demenskoordinator.

 

Pårørendeskolens målsetting

• Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer

• Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens

• Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet

• Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon

 

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

 

Velkommen! :)

 

Praktiske opplysninger

Sted: Bamble Helsehus, kantina (legevaktsinngang) Sykehjemsveien 1.

Kaffe/te og frukt

Påmeldingsfrist: 20.01.2023      

Kursavgift: 300 kr. per deltager.

 

For nærmere informasjon og påmelding:

Servicetorget, Bamble kommune tlf. 35 96 50 00

Demenskoordinator Olaf Moen, tlf. 35 96 55 43 / 904 76 456

E-post: olaf.moen@bamble.kommune.no