Listeforslag og ny valgansvarlig

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Innsendte listeforslag blir publisert fortløpende, og det videre arbeidet frem mot valget er det Jorunn Tisjø som skal ha ansvaret for.

NY VALGANSVARLIG: Jorunn Tisjø er ny valgansvarlig, og vil holde i alt som har med valget å gjøre. (Foto: Magdalena Mianowicz)

Ny valgansvarlig

Selv om arbeidet med forberedelser til valget er godt i gang, er dette likevel bare begynnelsen. Bamble kommune har derfor en ny valgansvarlig på plass som skal holde i alt som skal gjøres. Jorunn Tisjø har solid erfaring på området fra tidligere.

- Jeg har jobbet med valg i flere år og jeg jobbet også med valg i Kragerø kommune ved forrige Stortingsvalg, forklarer Jorunn.

Fra mars jobber hun 50 prosent kun med valg, men fra 1. juni vil hun kunne fokusere på valg 100 prosent. Det vil hun også fortsette med til etter valget 11. september.

 

Viktig forarbeid

Valgstyret har sitt andre møte i dag, der en del viktige ting skal bestemmes.

- Vi må blant annet få landet møtegodtgjørelse til valgmedarbeiderne, sier Jorunn.

- Det vil også komme en stillingsutlysning for vi trenger jo veldig mange medhjelpere, både til forhåndsvalg og under selve valgdagene, forklarer hun.

I tillegg til valgstyrets arbeid er det en del praktiske ting som må på plass., som å inngå avtaler for å sikre seg nok skannere.

 

Viktig frist for listeforslag

31. mars da er en viktig frist for å levere inn listeforslag.

-Den fristen er veldig streng, sier Jorunn.

-Vi har dialog med partiene som stilte forrige gang, sier hun.

Listeforslagene som sendes inn vil bli publisert fortløpende på kommunens nettside under politikk og valg 2023.

Listeforslagene blir publisert for offentlig ettersyn, slik at alle får muligheten til å sjekke om kanskje deres navn har blitt satt opp på noen liste.

 

Tilgjengelig for alle

Her ser du listeforslagene som har blitt sendt inn.

Listeforslag 2023

Etter at fristen for innsending av listeforslag er gått ut, vil valgansvarlig sende ut mer informasjon til alle som står på listene.

-Fredag 31. mars så kommer vi til å sende ut brev til hver enkel person som står på listene med informasjon om at de står på listen, og muligheter for eventuelt å søke om fritak, sier hun.