Nye veinavn i Bamble kommune

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Før jul ba vi innbyggerne om innspill til tre nye veinavn. Etter fristen vedtok komiteen navn på de aktuelle veiene.

Etter prosedyre må navnene sendes Språkrådet for uttalelse om skrivemåte og eventuelle korrigeringer i forhold til dialekt og normal bruk.

Det sjekkes også om veinavnene tidligere er registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR), og om de holder seg til regler om skrivemåte for norske stedsnavn. Alle tre vedtak med skrivemåte ble godtatt. Språkrådet hadde ingen merknader.

De tre nye veinavnene er:

Sekkekilstubben – vei inn fra Sekkekilveien
Hellebergsletta – en sidearm som går inn fra Helleberveien
Kruksheia – en høyde ved Kruksdalen

Vi takker for innspill og håper flere vil delta med navneforslag ved neste anledning.  

Illustrasjonsfoto: CLA