Oppstart av sprengningsarbeid

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Fra mandag (uke 17) starter sprengningsarbeidene for ny infrastruktur på Bunestoppen.

Faksimile: Nabovarsling.no. Meld deg på så kan du få SMS-varsel før hver salve.

Opplevelser ved sprenging

Under sprengningsarbeidene vil det bli merkbare vibrasjoner og mange vil nok kunne kjenne på følelsen av at hele huset «rister». Dette kan føles dramatisk, men faren for at det oppstår skader og farlige situasjoner er minimale.

Barn og dyr kan i enkelte tilfeller oppleve rystelsene som skremmende, så vær oppmerksom på dette i perioden sprengningsarbeidene pågår.

Entreprenør benytter rystelsesmålere og sikrer at vibrasjonene ikke kommer opp på skadelig nivå.

Selv om vibrasjonene ikke utgjør noen fare for mennesker og bygninger kan det likevel være lurt å sikre løse gjenstander som kan bli påvirket av sprenging. Eksempelvis kan pyntegjenstander og bilder være utsatt.

Varsling

Sprengning vil bli varslet med sirene i ett minutt med korte støt. Sirenen stoppes før salven detoneres. Det varsles et langt støt med sirene når fare er over.  Det vil også stå vakter og bli satt opp sperremateriell og skilt i området

Du kan også melde deg på Nabovarsling.no - Bunestoppen og få SMS-varsel for hver salve.

 

Hvordan forholde seg

Når det varsles om sprenging er det viktig å holde avstand til anlegget.
De nærmeste naboene bør holde seg innendørs i rom med vinduer som vender bort fra arbeidsområde når salven utløses. Det er ytterst sjeldent noe går galt, men ved uhell kan det oppstå fare for sprut og det er derfor viktig å ta disse forholdsreglene.

Entreprenør kontakter de nærmeste naboene etter hvert som arbeidene flytter seg i anleggsområdet og sikrer at alle blir ivaretatt.

 

Vi minner dere som bor og ferdes i området om at det er svært viktig å holde avstand både ved sprengningsarbeid og annet anleggsarbeid.