Parkering stenges fra mandag

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Fra og med mandag 03.04.2023 blir øvre parkering ved Stathelle barneskole med adkomst fra Fv. 352 Sundbyveien stengt.

STENGT: Den øvre parkeringen ved Stathelle barneskole vil bli stengt frem til skolestart i august.

Parkeringen blir da stengt frem til skolestart i august (mandag 21.08.2023.)

Det er etablert en midlertidig trafikkordning ved Bunes stadion for «klem og kjør», henting og levering på SFO.

Foreldre ved Stathelle barneskole vil i dag, fredag 31.03.23 får oversendt en mer detaljert plan for stengingen via skolens informasjonssystem.

I perioden parkeringen er under ombygging oppfordres det spesielt til at alle barn som ikke har krav til skoleskyss, går eller sykler til skolen.

Bamble kommune anbefaler foreldre å snakke med barna om hva som er en trygg skolevei.  Oppfordrer også store og små til å ta en titt på trygg trafikk sine nettsider om hvordan vi sammen skaper en trygg skolevei.

Ta hensyn til barna på skoleveien  - Trygg Trafikk