Setter fart på næringsarbeidet

Sist oppdatert: 30. juni 2023

I april fikk Bamble sin første næringsstrategi med tilhørende handlingsplan. Det setter kursen for videre næringsarbeid og -utvikling i kommunen vår.

- Strategien skal bidra til at vi jobber målrettet for å sikre vekst, utvikling og verdiskaping lokalt, forteller næringssjef Hege Bjørnerud.  

- Vi ønsker å gjøre det enda mer attraktivt både å drive næring, jobbe og bo i Bamble. Samtidig skal vi tilrettelegge for - og ta vare på - de bedriftene som allerede har etablert seg her, sier hun.  

Planen er utarbeidet med bred involvering, både fra lokalt næringsliv og regionale samarbeidspartnere. I tillegg til strategien er det laget en handlingsplan med konkrete tiltak og prosjekter som skal prioriteres i første fase. Denne er fleksibel og skal rulleres årlig, for å sikre at innsatsen tilpasses aktuelle utfordringer. 

Les Næringsstrategien her
Les Handlingsplanen her

Bamble Næringsforening

Bamble kommune har gjort flere grep for å fremme næringsarbeidet de siste årene. I januar ble det ansatt en næringskonsulent i 100% stilling, og året før ble det bestemt at kommunen gir tilskudd til etablering og drift av en lokal næringsforening de neste tre årene.  

Nyoppstartede Bamble Næringsforening, med daglig leder Mette Lilleberg i spissen, skal jobbe for alle næringsinteresser i Bamble.  

- Jeg gleder meg veldig til å samarbeide med den nye foreningen. Sammen skal vi finne løsninger og videreutvikle tjenester som gjør Bamble til et godt sted å bo, besøke, jobbe og drive næring, sier Bjørnerud.

På bildet: Næringssjef i Bamble kommune, Hege Cecilie Timm Bjørnerud
Foto: CLA