Skal jobbe for innbyggerne

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Kommunalområde Samfunn har styrket laget med tre nyansettelser i januar. Marius, Håvard og Vegar skal bidra til å gjøre tjenestene i Bamble enda bedre.

De tre fyller viktige funksjoner på hvert sitt område. Felles for alle, er at de skal ha bred kontakt med mange av kommunens innbyggere.

Marius Frost har begynt inn i den nyopprettede stillingen som næringskonsulent. Sammen med næringssjefen, skal han være et bindeledd mellom bedrifter og kommunen. Marius har blant annet mastergrad i Entreprenørskap, innovasjon og samfunn, samt solid erfaring fra kinobransjen.

- Jeg skal jobbe for å gjøre det enda mer attraktivt å flytte til Bamble, og for bedrifter å satse her. Samtidig skal jeg være med å sikre gode vilkår for dem som allerede har etablert seg i kommunen, sier han.

Mens Marius har fokus på næringslivet, er Vegar Weholt idretten og frivillighetens nye lagspiller i Bamble. Han er godt bevandret både i kommunen og i rollen som rådgiver. Vegar har mastergrad i idrettsvitenskap og lang fartstid som idrettsrådgiver i Skien. Nå ser han frem til å utforske mulighetene her.

- Min oppgave er å være en støttespiller for idrett og frivillighet. Ved å sikre lag og foreninger gunstige betingelser, får vi aktive og engasjerte innbyggere som igjen bidrar til å skape de gode lokalsamfunnene vi ønsker oss, forteller han.

Siste tilskudd i gjengen er saksbehandler Håvard Ingebrigtsen. Han skal sørge for riktig håndtering av befolkningens byggesøknader.

- Jeg har bakgrunn fra byggebransjen og har selv utformet utallige søknader. Det kommer godt med når jeg nå sitter på mottakersiden i prosessen. Selv om vi jobber ut fra et ganske strengt regelverk, håper jeg folk vil oppfatte meg som en løsningsorientert og rettferdig saksbehandler, sier han.  

Kommunalsjef for Samfunn, Ingrid Marie Eidsten, er glad for å få de tre nye medarbeiderne med på laget.

- Med deres varierte kompetanse og bakgrunn, skal vi sammen bidra til en attraktiv, nærings- og miljøvennlig kommune, sier hun.

Foto: CLA