Søk om næringstilskudd

Sist oppdatert: 28. august 2023

Husk at bedrifter som ønsker å investere i energibesparende tiltak kan søke om tilskudd nå.

KAN FÅ TILSKUDD: Næringsdrivende kan få tilskudd på inntil 50 prosent på nye energieffektiviserende tiltak. (Foto: CLA)

Kommunestyret i Bamble har vedtatt 2,5 millioner kroner i tilskudd til varige energibesparende tiltak for næringslivet.

Ordningen gjelder for ny montering/innstallering/innkjøp av solcelleanlegg, overgang til LED-lys og /eller andre energieffektiviserende tiltak til varig reduksjon i strømforbruk og strømutgifter.

Leietagere kan også søke i samarbeid med huseiere. Leietager sin andel kan dekkes med inntil 50 prosent maks kr 50.000 eks. mva.

Ordningen vil ikke bli avkortet dersom det finnes tilsvarende tiltaksordninger, f.eks. statlige støtteordninger. Det gis tilskudd på inntil 50 prosent av kostnaden pr. søker, avgrenset til kr. 85.000 eks. mva.

 
Kriterier for å kunne søke

Aktive selskap som har registrert næringsvirksomhet, uansett bransje.  (Næringsoppgave for 2022 må være levert til Bamble kommune.)


Bedriftenes planlagte energisparende tiltak må søkes om, og godkjennes FØR tiltaket påbegynnes.
 

Her søker du om tilskudd 


Ordningen gjelder ikke:

Dersom det drives næringsvirksomhet fra bolighus på privat boligadresse, og/ eller det gis nasjonal støtte over strømregningen.


Den har ikke tilbakevirkende kraft på igangsatt eller ferdigstilte tiltak.
Det er mulig å søke frem til alle midler er fordelt, eller til 31.12.2023.