Søk tilskudd til sommeraktiviteter

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Alle fortjener gode opplevelser i ferien! Bamble kommune gir derfor tilskudd til lag og foreninger som vil skape ulike aktivitetstilbud for barn og unge i sommer.

Søknadsprosessen er enkel, men det er krav om at virksomheten er registrert i frivillighetsregisteret.

For øvrig gjelder følgende betingelser:

* Målgruppen er barn fra 0-18 år og barnefamilier

* Tilskuddet skal brukes på aktiviteter i skoleferien (f.eks. billetter, utstyr, mat)

* Aktiviteten skal være åpen for alle i aldersgruppa den er ment for. Det kan være begrenset antall plasser, men alle skal ha mulighet til å søke.

* Det skal være gratis å delta

* Aktiviteten skal legges inn i kalenderen til Visit Bamble

Send en kortfattet søknad med informasjon om aktivitet, målgruppe, budsjett og navn på ansvarlige til janett.rogn.falkevik@bamble.kommune.no

Søknader behandles fortløpende.

Det skal skrives en kort rapport om gjennomføring, antall deltakere og budsjett i etterkant. Midler som ikke blir brukt, leveres tilbake.

Vi håper mange vil være med å gi våre yngste en opplevelsesrik sommer!

 

Foto: CLA