Starter arbeidet på Bunestoppen

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Entreprenør vil starte arbeidet på Bunestoppen førstkommende mandag 13.03.23.

IGANGSETTER ARBEIDET: Skiløype og kyststi vil bli sperret av fra mandag for å sikre en trygg gjennomføring av arbeidet. (Grafikk: Rambøll)


Viktig informasjon

Prosjektet har nå mottatt igangsettelsestillatelse (IG) og entreprenør starter opp arbeidene mandag 13.03.2023.

Skiløype og kyststi vil bli sperret av for å ha en sikker gjennomføring av anlegget.

De førstkommende ukene vil det foregå hogst av veilinje. Etter hvert som hogstmaskinen beveger seg innover i området vil det bli satt opp varslingskilt og vakter ved behov.


Det er viktig at alle holder god avstand til maskinene og respekterer skilt/ sperremateriell.