Ta trygge trafikkvalg

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Bamble er trafikksikker kommune. Sammen med Trygg Trafikk oppfordrer vi til å stresse ned bak rattet.

Visste du at...

Reglene knyttet til forbikjøring står omtalt i § 12 i trafikkreglene?

Ved å øke farten fra 80 km/t til 90 km/t sparer du kun 50 sekunder per mil?

Møteulykker står for den største andelen av dødsulykker i trafikken?

Føret kan variere mye på en veistrekning?

1001-1002-1003 ikke alltid er nok? Hold avstand, på vanskelig føre bør avstanden økes.

Gamle uttrykk fortsatt fungerer? Det er bedre å komme 5 minutter for sent, enn ikke i det hele tatt.