Tilbud til reiselivsbedrifter

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Vestfold og Telemark fylkeskommune inviterer til gruppesertifisering i Miljøfyrtårn for reiselivsbedrifter.

Som et ledd i oppfølging av regional strategi for reiseliv og opplevelser (2022-2030) ønsker Vestfold og Telemark Fylkeskommune å støtte små og mellomstore reiselivsbedrifter i Miljøfyrtårnsertifisering.

Sertifisering av bedrifter gjennomføres i grupper med fysiske samlinger. Det legges opp til 3 kurs som hver består av 3 samlinger. Første kursserie gjennomføres våren 2023 – de to neste høsten 2023.  

Påmeldingsfrist til første sertifiseringsrunde er 7.mars 2023, med oppstart 22.mars. Det er 15 plasser. Kurssted våren 2023 er Quality Hotel Grand Larvik  

Fylkeskommunen dekker deler av sertifiseringen. Les mer om ordningen her   

Webinar

For mer informasjon og dialog inviterer vi til et webinar om gruppesertifisering av reiselivsbedrifter torsdag 2. mars kl. 09.00–10.30. Webinaret avholdes på Teams og er åpent for alle. 

Webinaret vil sette søkelys på hvordan reiselivet kan og må bidra til det grønne skiftet. I tillegg vil vi gi inngående informasjon om gruppesertifisering av reiselivsbedrifter og du/dere som deltaker vil kunne stille spørsmål om ordningen.   

Meld deg på webinaret her

Foto: Per Flåthe