Oppfriskningsdose for eldre og sykehjemsbeboere

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Bamble kommune tilbyr koronavaksine ved drop-in i mars og april. Se tidspunkter her.

Regjeringen har besluttet at sykehjemsbeboere og personer som er 75 år eller eldre anbefales en ny oppfriskningsdose mot covid-19 hvis det har gått mer enn seks måneder siden forrige dose.

Bamble kommune tilbyr koronavaksinering følgende dager i mars og april 2023:

Onsdag 29.03, 12.04, 19.04 og 26.04 kl. 14-18 på gamle Langesund ungdomsskole.

Det er drop-in, ingen timebestilling. Bruk gjerne hele åpningstiden, noe kø må forventes. Vaksinen er gratis.

Vaksineanbefalinger for våren 2023

• Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere
• En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått koronainfeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer
• Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose
• Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av mars/ april

Selv om vinterens covid-19-bølge nå ser ut til å være over, er den videre smitteutviklingen utover våren og sommeren usikker. Det er sannsynlig at det vil komme en ny smittebølge i løpet av de nærmeste månedene.

Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldergruppen 75 år og eldre en ny dose nå. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong.

Videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar

Gitt dagens kunnskap er det FHIs vurdering at det ikke er behov for en generell anbefaling om ny dose i april til personer med alvorlig svekket immunforsvar. Behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar. Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist. I tilfeller hvor behandlende lege vurderer at det er behov for ytterligere doser, eller annen dosestørrelse enn det som allerede er anbefalt, skal det dokumenteres i form av et brev som kan medbringes til det kommunale vaksinasjonstilbudet om ikke vaksinen tilbys på sykehuset.