Trenger du vår hjelp?

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Strever du med å utføre daglige aktiviteter på grunn av nedsatt funksjon? Kontakt oss for en grundig vurdering og rehabilitering som vil hjelpe deg å mestre hverdagen.

STÅR KLARE TIL Å HJELPE: (Fra venstre) Ergoterapeut Lene Skolem, sykepleier Ann Kristin Holm Heggland og fysioterapeut Marianne Fredriksen er klare til å bruke sin fagekspertise for å hjelpe deg med hverdagsrehabilitering. (Foto: Cathrine Strøm Hansen) 

Inspirert til å komme ut

En av de som har kontaktet oss er Anne-Marie Næss (81).

-Jeg var veldig engstelig for å gå ut, fordi jeg var redd for å falle. Oppfølgingen inspirerte meg til å komme i gang med trening, og til å komme meg ut, forteller Anne-Marie Næss.

Nå kan også du få hjelp av vårt tverrfaglige team som vil gjøre en grundig vurdering av din situasjon, og hjelpe deg med å komme i gang med trening og støtte slik at du mestrer oppgaver i hverdagen som vil bidra til økt livskvalitet.

-De hjalp meg med å komme i gang med hverdagen igjen, forklarer Anne-Marie.

-Dagene ville ellers ha blitt veldig passive, legger hun til.

Det var etter en sykdomsperiode på sykehus og døgnrehabilitering at Anne-Marie fikk hjelp til igjen å mestre hverdagen på en god måte.

-Det ble tilrettelagt slik at jeg ble trygg på å dusje alene igjen, sier hun. Jeg har også fått hjelp til å komme i gang med styrke- og balansetrening i gruppe, sier hun fornøyd.

UTE IGJEN: Oppfølgingen inspirerte meg til å komme i gang med trening, og til å komme meg ut, forteller Anne-Marie Næss. ( Foto: Lene Skolem)

Hjelp til hverdagen

Ved hjelp av hverdagsrehabilitering kan du få hjelp til å mestre aktiviteter som vi tar for gitt, men som vi ikke lenger får til.

Typiske hverdagsaktiviteter det kan være snakk om er:

·         Dusje alene

·         Stelle seg selv

·         Ta bussen

·         Lage mat

·         Hente avisen

 

Vårt tverrfaglige team består av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Sammen skal vi finne ut hva som skal til for å hjelpe deg med opptrening og mestring av viktige oppgaver i hverdagen. I løpet av fire til seks uker vil vi hjelpe deg intensivt til å nå dine mål.

For teamet vårt er det vesentlig å finne ut hva som er viktig for deg å mestre i hverdagen? Har du sluttet å gjøre noen hverdagsaktiviteter som du ønsker å trene på å gjenoppta?

 

Bredt samarbeid

Dette er et tilbud for innbyggere i Bamble. Tilbudet er ikke aldersbegrenset, men er i hovedsak aktuelt for voksne eldre som trenger opptrening etter et funksjonsfall, for eksempel etter brudd, hjerneslag, eller ved en litt skrantende helse.

-Vi samarbeider tett med hjemmetjenesten og fastlegene. Her får man en helhetlig vurdering av fagpersonell som kjenner til deres situasjon, forklarer sykepleier Ann Kristin Holm Heggland.

Det er viktig at du selv ønsker å bli bedre. Du trenger ikke nødvendigvis å være kjempemotivert, men du må være villig til å legge ned egeninnsats. Teamet vil komme hjem til deg 4-5 ganger i uken i fire til seks uker. Du vil bli oppfordret til å trene på aktiviteter hyppig for å oppnå ønskede resultater.

 

KLARER SEG SELV I STØRRE GRAD : De hjalp meg med å komme i gang med hverdagen igjen, sier Anne-Marie Næss, etter hjelpen hun har fått fra teamet vårt. (Foto: Lene Skolem)

Skreddersyr løsninger

-Vi skreddersyr en løsning sammen slik at det blir meningsfylt for personen som ønsker å delta, sier fysioterapeut Marianne Fredriksen.

-Vi har fagkompetansen, mens personene der ute har hverdagskompetansen. Det er en god kombinasjon som vi ofte lykkes med, forklarer ergoterapeut Lene Skolem.

For mange er det viktig å kunne bo hjemme lengst mulig, og kanskje er det nettopp litt hverdagsrehabilitering du trenger for å være i stand til det.

-Det er viktig å bo hjemme, blant mine egne ting og i mine egne minner, sier en annen som har benyttet seg av tilbudet.

-Jeg ble mye mer opplagt og mye mer trygg på at jeg klarer det, så jeg har ikke noe problemer med å dusje og vaske håret, sier hun.

Appell til pårørende

Dette er også en appell til pårørende som hjelper til for mye i hverdagen. Deres hjelp kan føre til at personen som har mulighet til å bidra selv i større grad, får mer hjelp enn nødvendig, og blir mer stillesittende og passiv. Dette kaller vi hjelpefeller, og er det motsatte av hverdagsmestring.

Her er det viktig at pårørende oppmuntrer vedkommende til å gjøre ting sammen med dem når de er der for å hjelpe. (For eksempel kan man foreslå å hente posten sammen, eller sette på en klesvask sammen. Disse små tingene øker hverdagsaktiviteten til den som har blitt mer passiv.)

-Det er her vi kan komme inn å hjelpe, sier Lene.

Hun understreker at hverdagsrehabilitering gir en helsegevinst, forebygger depresjon og sykdommer som igjen gir best mulig livskvalitet.

 

Kontakt oss

Så kjenner du deg selv igjen eller noen du kjenner, så ta gjerne kontakt med oss.

 

Fysioterapeut Marianne Fredriksen - telefon: 90 17 59 27

Sykepleier Ann Kristin Holm Heggland - telefon: 90 13 84 26

Ergoterapeut Lene Skolem - telefon: 91 36 51 11