Vanskelig å nå legevakta på telefon

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Ustabilt nødnett gjør det vanskelig å komme gjennom til legevakt lørdag 22. april.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, møt opp på legevakt eller ring 113.