Været kan påvirke hjemmetjenesten

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Brukere av hjemmetjenesten må forvente forsinkelser på grunn av vanskelige kjøreforhold.

-Foreløpig går driften som normalt, og det er ingen store utfordringer, sier Ann-Christin Nordahl. Hun er virksomhetsleder for Velferd med ansvar for hjemmetjenesten.

Det er likevel forventet store snømengder utover dagen i dag, noe som kan by på utfordringer. Da vil nødvendig helsehjelp bli prioritert.

- Skulle det bli behov for omprioritering av ansatte, vil praktisk bistand ikke bli prioritert, forklarer kommunalsjef for Velferd, Birgit Sannes.

Hun presiserer at alle som eventuelt får endringer i tjenester, vil bli ringt opp.

Hjemmetjenesten har siden i går hatt planene klare for håndtering av eventuelt vanskelige kjøreforhold og prioritering/omprioritering.